Loading...
Start2021-03-18T19:02:59+01:00

Stop Finning – Stop the Trade

Det europeiska medborgarinitiativet

Europeiska medborgarinitiativet är det direkta sättet att föreslå en konkret lagändring för Europeiska kommissionen, i motsats till en petition som avgörs av Europaparlamentets utskott för framställningar.

Sedan 2012 finns möjligheten för EU-medborgare att ansöka direkt till Europeiska kommissionen genom ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring.

För att göra detta bildas i första steget en medborgarkommitté, bestående av minst sju medlemmar * från minst sju olika EU-länder. Efter en framgångsrik bedömning av initiativet från Europeiska kommissionen har medborgarkommittén ett år att samla in underskrifter.

Läs mer
Central Online Collection System by European Union
Vote Now!

Registration number: ECI(2020)000001
Start of the collection period: 31/01/2020
End of the collection period: 31/01/2022

Statements of support collected online

Jag vill veta vad som är nytt …. snälla håll mig uppdaterad!

Für den Versand unserer Newsletter nutzen wir rapidmail. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass die eingegebenen Daten an rapidmail übermittelt werden. Beachten Sie bitte deren AGB und Datenschutzbestimmungen .

Stoppa Hajfensfisket – stoppa handeln!

Varje år dödas mellan 63 och 273 miljoner hajar till följd av mänsklig aktivitet.[1] På grund av det globala illegala fisket saknas det tillförlitliga uppgifter och de exakta siffrorna förblir mål för spekulationer. Hajar fiskas över hela världen, främst på grund av sina fenor. Dessa används för att tillaga hajfenssoppa, som anses vara en delikatess i många asiatiska länder. Denna påstådda delikatess innehåller endast ett par gram hajfena, men kostar upp till 90€.[2] Helt enkelt en väldigt lukrativ verksamhet med stora vinstmarginaler, men på bekostnad av hajarna!

Fenorna skärs ofta av hajen på ett grymt sätt som kallas för “finning”. Finning innebär att hajarnas fenor skärs av medan hajarna fortfarande lever. Eftersom hajkött är nästintill värdelöst jämfört med fenorna, kastas de sedan tillbaka ut i havet. Utan sina fenor kan inte hajar simma och möter därför en fruktansvärd död genom att de drunknar eller äts levande av andra djur.

Denna verksamhet bedrivs även inom Europa.

2013 införde Europeiska Unionen en reglering, “Fins Naturally Attached”. Den förbjuder utan undantag all lagring, omlastning och avlastning av hajfenor i EU-vatten och på EU-fartyg. Detta betyder att alla hajfenor måste vara naturligt fästa vid hajkroppen när fartyget lossas, men kan separeras från djuret på land för transport till Asien. Trots att detta är ett steg i rätt riktning för att minska grymheter mot djur, bidrar det inte till att minska hajfisket.

Det är dags att vidta konsekventa åtgärder i Europa för att skydda våra hav och våra hajar! Därför ber vi er att stödja denna chans att ompröva EU’s lagstiftning.

1 IUCN Shark Specialist Group, Frequently Asked Questions: Sharks, Rays, and chimaeras; https://www.iucnssg.org/faqs.html.
2 Kimley, Peter A. Peter, The Biology of Sharks and Rays, 2013, S. 451.
Läs mer
Go to Top