Λήψεις #StopFinningEU

Διπλωμένα φυλλάδια για επαγγελματική εκτύπωση

Φυλλάδια για επαγγελματική εκτύπωση – PDF
Μορφή DIN (4 MB)

Διπλωμένα φυλλάδια 6 σελίδες
Μορφή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης 3,00 mm bleed): 303 x 216 mm
Μέγεθος (ανοιχτό): 29,70 x 21,00 cm
Μέγεθος (κλειστό): 10,00 x 21,00 cm

Folded Leaflets Print PDF-Download
Folded Leaflets Print PDF-Download
Folded Leaflets Print PDF-Download
Folded Leaflets Print PDF-Download
Folded Leaflets Print PDF-Download
Folded Leaflets Print PDF-Download
Folded Leaflets Print PDF-Download
Folded Leaflets Print PDF-Download

Περισσότερες γλώσσες θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

Συλλογή εκτός Σύνδεσης

Επιστρέψτε τις φόρμες στο info@stop-finning.eu (Σάρωση)
ή StopFinningEU e.V., Hohenzollernstrasse 12, 83022 Rosenheim, Γερμανία

Μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία συλλέγοντας ψήφους σε τυπωμένο έγγραφο. Εδώ θα βρείτε έγγραφα για κάθε χώρα της ΕΕ για τη συλλογή ψήφων.

Χρησιμοποιήστε την αρχική ΕΕ φόρμα για τη συλλογή εκτός σύνδεσης.
Προσοχή: Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τη δική της φόρμα!

Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Austria

Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Dutch
Offline Collection French
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Bulgaria
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Croatia
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Cyprus
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Czechia
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Denmark
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Estonia
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Finland
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection France
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Germany
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Greece
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Hungary

Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Ireland
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Italy
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Latvia
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Lithuania

Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Luxembourg French
Offline Collection Luxembourg German
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Malta
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Netherlands
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Poland
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Portugal
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Romania
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Slovakia
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Slovenia
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Spain
Please only use the original EU form for the offline collection.
Attention: Every EU country has its own form!

Offline Collection Sweden