Loading...
Αρχική2021-03-18T18:58:40+01:00

Σταματήστε την πρακτική «αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία» – Σταματήστε το εμπόριο!

Η πρωτοβουλία των πολιτών της ΕΕ

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι ο άμεσος τρόπος να προταθεί μια συγκεκριμένη νομοθετική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντίθεση με ένα αίτημα που εξετάζεται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από το 2012, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν απευθείας αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μιας Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών προκειμένου να προτείνουν νομοθετική τροποποίηση.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να συσταθεί μια επιτροπή πολιτών, που να αποτελείται από τουλάχιστον επτά μέλη* από τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση της πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Πολιτών έχει ένα χρόνο για να συγκεντρώσει υπογραφές.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΩΡΑ!

Registration number: ECI(2020)000001
Start of the collection period: 31/01/2020
End of the collection period: 31/10/2021

Statements of support collected online

Υποστήριξε μας!

Γίνετε μέλος του StopFinningEU e.V. ή υποστηρίξτε μας με μια δωρεά.

Become a Member

Θέλω να μάθω τι νέο υπάρχει…

παρακαλώ με ενημερώστε!

Für den Versand unserer Newsletter nutzen wir rapidmail. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass die eingegebenen Daten an rapidmail übermittelt werden. Beachten Sie bitte deren AGB und Datenschutzbestimmungen .

Νέα

“Fish are friends – not food!” – Erkan & Stefan support our demand for an end to the trade of shark fins. The German comedy duo had dubbed the sharks in the German version for the movie “Finding Nemo”. We translated the clip in subtitles for all of you not speaking German – at least we tried to… Thank you very much for your support Erkan&Stefan – if you want to support, please sign our EU-citizens initiative at www.stop-finning.eu

Δείτε όλα

Σταματήστε την πρακτική «αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία» – Σταματήστε το εμπόριο!

Κάθε χρόνο, πεθαίνουν μεταξύ 63 και 273 εκατομμύρια καρχαρίες  ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.[1] Οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν εικασίες, καθώς υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων και ο παγκόσμιος αριθμός μη καταγγελθέντων περιπτώσεων παράνομης αλιείας είναι εξαιρετικά υψηλός. Οι καρχαρίες κυνηγούνται παγκοσμίως, κυρίως λόγω των πτερυγίων τους. Tα πτερύγια τρώγονται ειδικότερα στην περιοχή της Ασίας ως σούπα πτερυγίων καρχαρία. Για αυτό το υποτιθέμενο έδεσμα, με λίγα γραμμάρια πτερυγίων, απαιτούνται έως και 90 €. [2] Μια επικερδής επιχείρηση με τεράστια περιθώρια κέρδους εις βάρος των καρχαριών!

Τα πτερύγια αλιεύονται συχνά με την σκληρή πρακτική «αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία» ή «Finning». «Finning» σημαίνει ότι τα πτερύγια των καρχαριών κόβονται, όσο είναι ακόμα ζωντανοί. Έπειτα, τα ζώα απορρίπτονται στη θάλασσα επειδή το κρέας τους δεν έχει σχεδόν καθόλου αξία σε σύγκριση με τα πτερύγια. Οι καρχαρίες χωρίς τα πτερύγιά τους, βυθίζονται στον βυθό όπου ασφυκτιούν, αιμορραγούν μέχρι θανάτου ή τρώγονται ζωντανοί.

Το εμπόριο αυτό λαμβάνει χώρα και στην Ευρώπη.

Από το 2013, ο κανονισμός, γνωστός ως«Πτερύγια σε Φυσική Συνοχή με το Σώμα των Καρχαριών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει, χωρίς εξαίρεση, την αποθήκευση, μεταφόρτωση και εκφόρτωση όλων των πτερυγίων καρχαρία στα ύδατα της ΕΕ και σε όλα τα πλοία της ΕΕ. Τα πτερύγια πρέπει να παραμένουν σε φυσική συνοχή με το σώμα του καρχαρία όταν το πλοίο εκφορτώνει σε λιμάνι. Τα πτερύγια μπορούν στη συνέχεια να αφαιρεθούν από το ζώο και να εξαχθούν στην Ασία.

Επιτέλους ήρθε ο καιρός να αναλάβουμε δράση στην Ευρώπη για την προστασία των καρχαριών και των ωκεανών μας! Ως εκ τούτου, ζητάμε από εσάς να υποστηρίξετε την ευκαιρία να επανεξεταστεί η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1 IUCN Shark Specialist Group, Frequently Asked Questions: Sharks, Rays, and chimaeras; https://www.iucnssg.org/faqs.html.
2 Kimley, Peter A. Peter, The Biology of Sharks and Rays, 2013, S. 451.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Go to Top